Leef!?

Contactpersoon Mirjam de Stigter mirjam@leef-oosterbeek.nl

Contactpersoon
Mirjam de Stigter
mirjamdestigter@xs4all.nl

Sinds een jaar hebben we als beweging Leef! Oosterbeek avonden belegd met christenen uit Oosterbeek. Wat een verrassing dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn om als mensen uit verschillende kerken elkaar te ontmoeten en te leren kennen. We ontdekten een gezamenlijke passie Wat is die passie? Dat we in ons eigen dorp en buurt mensen willen zijn die Gods liefde uitstralen en doorgeven. Heel praktisch: we willen graag betrokken zijn bij wat er leeft in onze buurten. Alleen al het feit dat we elkaar beter leren kennen zorgt al voor meer betrokkenheid. Je komt erachter dat er mensen in je buurt wonen die je nog niet eens kende en die je nu ineens zomaar ontmoet in de supermarkt of op de straat. Op onze inspiratieavonden delen we met elkaar wat er speelt in ons leven en onze omgeving.

Wat zien we voor ons met betrekking tot de toekomst?

  • Meer “leven en aanwezig” zijn in ons eigen dorp en buurt. Samen maak je de buurt!
  • Betrokken zijn op de samenleving en oog hebben voor mensen en plaatsen waar extra hulp en liefde gewenst is.
  • Elkaar inspireren en bemoedigen om als liefdevolle mensen samen te leven.
  • Praktische hulp bieden waar nodig.

In eerste instantie willen we elkaar stimuleren om individueel van betekenis te zijn, maar waar mogelijk willen we ook gezamenlijke activiteiten oppakken. Denk aan maaltijden, cursussen, thema-avonden of iets dergelijks. Heb je ideeën of interesse? Mail of bel gerust met mirjam@leef-oosterbeek.nl of 085-8778504.

Website en hosting: Evidence 2.0